मुलगी झाली हो | 21 october 2020

मुलगी झाली हो या मालिकेमध्ये माऊने लहानपणापासून तिच्या वडिलांचा चेहरा पाहिलेला नसतो.

परंतु 21 october भागामध्ये तिच्या वडिलांचा अपघात होतो व माऊ तिच्या वडिलांचा चेहरा पहिल्यांदा पाहते.

खाली आपण तो विडिओ पाहू शकता.

star pravah

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!