संताजी घोरपडे

संताजी घोरपडेंची शिवरायांनी घेतलेली पहिल्याच भेटीतील अनोखी परीक्षा । संताजी धनाजी लढाई

संताजी धनाजी भांडणाने औरंग्याला मूर्ख बनवले😂😂 अचाट गनिमीकावा! संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव यांच्या अचाट गनिमी काव्याने औरंग्याला वेडात काढले. #santaji_ghorpade #yesubai #swarajyarakshaksambhaji

error: Content is protected !!