छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वभावातील कोणता गुण तुम्हाला सर्वात जास्त आवडतो?

प्रश्नोत्तरे चर्चाCategory: Questionsछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वभावातील कोणता गुण तुम्हाला सर्वात जास्त आवडतो?
pradipbhwarghude@gmail.com Staff asked 3 years ago

1 Answers
दादा आढाव answered 3 years ago

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे कर्तव्यापुढे कधीच कुणाला जुमानले नाही. वैयक्तीक आयुष्य व छत्रपतीचें कर्तव्य हे कसे वेगळें असते.हेच आपण त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे.

Your Answer

error: Content is protected !!