छत्रपती संभाजी महाराजांची कोणती लढाई तुम्हास सर्वात पराक्रमी होती असे वाटते?

प्रश्नोत्तरे चर्चाCategory: Questionsछत्रपती संभाजी महाराजांची कोणती लढाई तुम्हास सर्वात पराक्रमी होती असे वाटते?
pradipbhwarghude@gmail.com Staff asked 3 years ago

1 Answers
संतोष घाडगे answered 3 years ago

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सर्वच्या सर्व लढाया या खूप पराक्रमी आहेत.त्यातील चिकदेवराय याच्याशी झालेली लढाई मला खूप आवडते. कारण याच लढाईमध्ये बुलेट प्रूफ जॅकेटचा शोध लागला होता. ही अशक्य वाटणारी लढाई संभाजी महाराज यांनी बुद्धीचा वापर करून जिंकली होती.

Your Answer

error: Content is protected !!