तुम्हाला काय वाटते, छत्रपती संभाजी महाराजांचे दुसरे लग्न झाले असेल का ?

प्रश्नोत्तरे चर्चाCategory: Questionsतुम्हाला काय वाटते, छत्रपती संभाजी महाराजांचे दुसरे लग्न झाले असेल का ?
pradipbhwarghude@gmail.com Staff asked 3 years ago

2 Answers
संतोष घाडगे answered 3 years ago

स्वराज्यरक्षक संभाजी मालिकेत तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचे एकच लग्न दाखवले आहे. त्यामुळे एकच लग्न झाले असेल.

Mangesh answered 3 years ago

संभाजी कादंबरी (विश्वास पाटील) यामध्ये दुसऱ्या बायकोचं उल्लेख असून भवानी बाई त्यांची मुलगी होती..t

Your Answer

error: Content is protected !!