रंग माझा वेगळा या मालिकेत दीपाच्या आयुष्यात सुजयमुळे कोणते मोठे संकट येणार आहे तुम्हाला काय वाटते?

प्रश्नोत्तरे चर्चारंग माझा वेगळा या मालिकेत दीपाच्या आयुष्यात सुजयमुळे कोणते मोठे संकट येणार आहे तुम्हाला काय वाटते?
pradipbhwarghude@gmail.com Staff asked 3 years ago

रंग माझा वेगळा या मालिकेच्या आजच्या १२ तारखेच्या भागात आपण पाहिलेत कि सुजयने दीपासाठी एक गिफ्ट पाठवलेले आहे. यापुढे सुजयमुळे दीपाच्या आयुष्यात मोठे संकट येणार आहे. रंग माझा वेगळा या प्रश्नाचे उत्तर खाली तुम्ही देऊ शकता

Your Answer

5 + 15 =

error: Content is protected !!