Babbel: Why Revive A Dead Language?

Roseanne Walstab asked 6 months ago

Vogterne måtte flygte ud af bygningerne og hente hjælp fra de nærliggende militærkaserner i Strandgade og Wildersgade. Københavns frivillige brandkorps kæmpede mod ilden med primitive sprøjter og hjælp af den silende regn. Fanger med adgang til værksteder og værktøj fremstillede falske geværer til at true vagterne med; samt nøgler og falske pas og papirer, så fangerne kunne slippe ud gennem Københavns porte. Københavns farverier og til brug i maling. De nye kofangere lignede dem på den året efter introducerede Astra. Fangerne selv fik kun ét bad og nyt tøj én gang i året. De første fire dage efter dets lancering blev der solgt mere end én million eksemplarer. Efter mange timers kampe mellem fanger og militær, brandmænd og flammer, havde fangerne overtaget fængslet. Kort efter angreb tugt- og rasphusfangerne vogterne, og fik på kort tid kontrol over fængslet. Da fængslet hurtigt blev omringet af soldater, og flugt blev umuligt, satte fangerne i stedet ild til fængslet – måske som en hyldest til den 16-årige natmandsdreng, der i 1735 havde brændt Roskilde by ned som hævn. Forvirringen var total, da fangerne brugte tællelygter fra de skumle gange til at sætte ild til alt brændbart. De tre kanoner åbnede ild mod den brændende bygning, og der blev skudt fra tagene.
Tre kanoner blev opstillet på torvet. Kostplanen var øl og brød til frokost, koldt eller varmt efter årstiden. I 1629 brød pesten ud igen, og tre år senere talte man 621 døde i børnehuset alene. Og selv om man talte om “børnehuset”, gjorde man sig stadig større anstrengelser med at få rekrutteret voksne tiggere, tyve og andre lovbrydere, der havde undgået galgen. Ved opsamlingen blev der medtaget en del hjemløse børn, og snart viste det sig, at børnene var langt mere motiveret for håndværksarbejde end de voksne. Derefter kan den bruges til at udrydde konkurrenten, eventuelt ved at gøre det umuligt for konkurrenten at bruge Microsofts nye version af standarden. Tugt- og Børnehuset var et opdragelseshjem for forældreløse børn på Christianshavns Torv på Christianshavn, grundlagt af Christian 4. i 1605. Med tiden blev hjemmet også brugt som en straffeanstalt for voksne, kendt som Kvindefængslet på Christianshavn. Fra 1870 blev bygningen til Christianshavns Straffeanstalt, bedre kendt som Kvindefængslet på Christianshavn.
Kongen havde da skænket en gård på Christianshavn til brug som børnehus. I 1790 ændrede institutionen navn til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn og fik mere karakter af et egentligt fængsel. Efter pestepidemien udsendte Christian 4. i 1621 en forordning, hvorved institutionen blev opdelt i et regulært tugthus og et børnehus i opdragende hensigt. Efter planen skulle oprøret bryde ud om søndagen, men det blev fremskudt til onsdagen, da Andreas Eggers, en af de centrale personer, blev sendt i isolat. Den ene snublede, og hans kollega fortsatte efter den flygtende, som forsvandt på den anden side af volden. Han løb mod volden og Amagerport, forfulgt af to soldater. 14 fanger flygtede gennem fængselsdirektørens bolig, mens andre løb omkring for at slippe flere medfanger fri. Anstalten producerede tekstiler til militærets uniformer, og det kan diskuteres, om der reelt var tale om tvangsarbejde for kongen, selv om man i 1605 udtrykte, at anstalten skulle medvirke til at komme betleri til livs. Der var ikke tale om nogen straf. Nu var der tale om 26 håndværksmestre. Der skulle ligge 2-3 børn i hver køje, men der var snarere tale om 4-5 børn. I realiteten var børnehuset et sted, hvor ulydige og vanartede børn kunne anbringes til en opvækst omgivet af byens arbejdssky elementer, drukkenbolte, tyve og løsagtige kvinder, som politi og vægtere ustandseligt pågreb.
I 1609 kom en forordning om, at lensmændene skulle være mere energiske og sende så mange lediggængere, løse drenge og kvinder, som muligt; og snart kom de i mængdevis, også fra Norge, til fordeling mellem værkstederne. Adskillelsen mellem mands- og kvindeafdelingen blev brudt ned, og de indsatte tog for sig af fængslets beholdning af øl og brændevin. Der havde været en sultestrejke to år tidligere og andre mindre former for modstand, der viste en voksende kampvilje til forskel fra de tidligere selvmord. En tidligere inspektør foreslog at reducere “lemmernes” antal fra 300 til 80; men der var ingen midler til at hjælpe dem, der blev sendt ud på gaden. I nattemørket, mens dele af den brændende bygning styrtede sammen omkring dem, rykkede soldaterne frem og begyndte at forcere fangernes barrikader. Slagteren skød, og manden rullede ud over kanten med et skrig og styrtede død til jorden. De klagede over tøjets slette kvalitet. I 1673 fik det københavnske købmandskompagni et alvorligt tilhold om at bestille klæde fra børnehuset for at fremme dets industri – selv om regeringen indrømmede, at produktet knapt kunne siges at opfylde købmændenes krav om kvalitet. Omkring kirken er kirkegården indrettet for at tilgodese de forskellige måder, man kan blive begravet på.

If you liked this information and you would such as to obtain more details regarding Konverter TXT til PDF kindly visit our internet site.

Your Answer

14 + 1 =

error: Content is protected !!