Give answer fast please🙏

Vedant asked 1 year ago

रायगडचा पाडाव झाला त्यावेळी महाराणी येसूबाईंनी मोघलांच्या कोणत्या सरदाराबरोबर तह केला?

1 Answers
Pradip answered 1 year ago

झुल्फिकारखान

Your Answer

error: Content is protected !!