Ep.08 | शिवकालीन बहिर्जी नाईकांच्या गुप्तहेरांची रहस्यमय कथा...bajind bhag 8

Ep.08 | शिवकालीन बहिर्जी नाईकांच्या गुप्तहेरांची रहस्यमय कथा…bajind bhag 8

बाजिंद भाग 8
बाजींद भाग ७ लेखन पै.गणेश मानूगडे

भाग ०५ बाजींद.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली रायगडाच्या पायथ्याशी घडलेली बहिर्जी नाईक यांच्या गुप्तहेरांची कथा.संभाजी महाराज आणि शिवाजी महाराज यांना बहिर्जी नाईक यांनी मोलाची मदत केली होती
#bajind
#Bahirjinaik
#बाजींद
#बाजिंद

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!